Ons kantoor Waarom zou u ons kiezen om u te helpen een familierechtelijk probleem op te lossen?

Allereerst, dat spreekt voor zich, omdat wij
jarenlang ervaring hebben in, en gedegen juridische
kennis bezitten van het familierecht.

U heeft vast veel vragen voor wat de toekomst gaat bieden. Wij kunnen voor u, al na een eerste gesprek, onzekerheid wegnemen, duidelijkheid scheppen en zo nodig doorpakken. Maar dat niet alleen. Door onze ervaring in het familierecht begrijpen wij dat familierechtelijke conflicten gepaard gaan met veel emoties. Zo is een familierechtelijk conflict, en een echtscheiding met name, vaak een dieptepunt in iemands leven. Veelal is er boosheid en verdriet, door gebrek aan erkenning en respect van “de ander”. De pijn kunnen wij niet wegnemen maar wel inzichtelijk maken. Wij stellen de vraag, wat heeft mensen gedreven dat het zover is gekomen. Het antwoord hierop geeft inzicht en brengt rust.

Onze samenwerkingsvorm is de kostenmaatschap in de zin van artikel 5.3 sub b Voda. U gaat met mr Van der Loo of mr Carrière een verbintenis aan en de betreffende advocaat zal voor haar werkzaamheden factureren. De andere advocaat zal als dat nodig is (afwezigheid bijvoorbeeld vanwege vakantie) voor de ander waarnemen. Wij zijn gezamenlijk voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd, volgens de eisen die daar door de NOvA aan worden gesteld. De interne klachtenregeling kunt u vinden onder: klachtenregeling Carrière en Van der Loo advocaten.

Als er kinderen bij het conflict betrokken zijn, houden we vooral rekening met wat goed is voor hen. Natuurlijk staan uw wensen voorop, maar in het belang van uw toekomst en die van eventuele kinderen, zullen we soms niet schromen vanuit onze ervaring een ander advies te geven dan wat u in gedachten had.

Wij vinden goed overleg met de andere partij belangrijk om een optimaal resultaat te bereiken. Uit ervaring weten we dat gemaakte afspraken beter worden nageleefd als beide partijen erachter kunnen staan, hoe moeilijk dat soms ook is. Bovendien kijken we bij ieder proces ook naar de psychologische effecten van de afspraken die we voor ogen hebben. Wij streven er naar om zorgzaam en op constructieve wijze zaken op te lossen. We zijn dan ook niet alleen betrokken als advocaat en mediator maar hebben vaak ook een coachende rol.

“Ik heb de deskundigheid, professionaliteit en betrouwbaarheid en persoonlijke benadering van Carriere & Van der Loo Advocaten als zeer prettig ervaren.”

HENRIETTE CARRIÈRE

 • Mediation 
 • advies 
 • procederen 
 • Geregistreerd in het rechtsgebiedenregister van de NOvA:  
 • Personen- en familierecht, echtscheiding, alimentatie, omgangs- 
 • regelingen, ouderschap, erkenning en mediation. Deze registratie 
 • verplicht haar elk kalenderjaar tien opleidingspunten te 
 • behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied conform 
 • de normen van de NOvA.  

“Het persoonlijke contact, haar betrokkenheid en directe aanpak is wat ik zo waardeer in Henriette Carrière als advocaat”

Josette van der Loo

 • Mediation 
 • advies 
 • procederen 
 • coaching 
 • Registratie in het rechtsgebiedenregister van de NOvA: Personen- en 
 • familierecht, echtscheiding, alimentatie, omgangsregelingen, ouderschap, 
 • erkenning, bijzonder curator, jeugdbeschermingsrecht, mediator (vFAS). 
 • Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar tien opleidingspunten te 
 • behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied conform de normen  
 • van de NOvA. Daarnaast is zij: relatiecoach en MfN- registermediator. 
 • Lid van de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS)
 • Lid van de vereniging Familie- en Jeugdrecht

“Bij Josette van der Loo, voel ik mij veilig, zij brengt rust en duidelijkheid. Zij heeft mij en ons gezin met veel geduld en wijsheid door een turbulente periode heen geloodst”