Mediation Het maken van afspraken zonder tussenkomst van een rechter

In plaats van dat een rechter uitspraak doet over
een echtscheiding en de bijbehorende afspraken,
kunt u ook kiezen voor mediation.

In veel gevallen is dat een goed idee, omdat is gebleken dat
afspraken die door partijen zelf worden gemaakt vaak leiden
tot een beter en duurzamer eindresultaat. Zeker wanneer er
kinderen in het spel zijn, is het de moeite waard om verdere
escalatie in een moeilijke situatie te voorkomen en een
mediator in te schakelen.

Carriere & Van der Loo hebben jarenlange ervaring met
mediation. Wij begeleiden u bij het maken van afspraken
en leggen uit wat juridisch maar zeker ook praktisch
gezien mogelijk is.

Wij zijn gedreven om oplossingen te zoeken die voor elke partij
acceptabel zijn.

De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een convenant,
dat door beide partijen wordt ondertekend. Als er minderjarige
kinderen zijn, wordt er door de partijen een ouderschapsplan
opgesteld. De kinderen worden betrokken bij de totstandkoming
van dit plan. Wij merken in onze praktijk dat conflicten van
partijen die kiezen voor mediation vaak beter en sneller worden
opgelost dan wanneer partijen het voor de rechter laten
verschijnen.