Jeugdrecht Bij het jeugdrecht staat het kind centraal.

U kunt op twee manieren met het jeugdrecht te maken krijgen: een kind is slachtoffer van een situatie (bijvoorbeeld bij een vechtscheiding) of een kind is verdachte in een jeugdstrafzaak.

Een minderjarige moet beschermd worden als zijn positie in het gezin en de samenleving in het gedrang komt. Deze bescherming kan aanleiding geven tot inmenging in het gezinsleven. Zaken waarbij dit speelt zijn onder meer: ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing en omgangsregelingen. Wij kunnen in deze zaken zowel de ouders als de kinderen zelf met advies terzijde staan en verwijzen onze cliënten indien nodig door naar collega’s met aanvullende expertise.

In alle gevallen nemen kinderen een speciale positie in. Carriere & Van der Loo heeft zich als advocatenkantoor gespecialiseerd in rechtsgebieden waarbij kinderen de hoofdrol spelen. Wij zijn gewend kinderen als klant te hebben en zetten hen in echtscheidingszaken centraal. Wij praten niet alleen met de ouders, wij nodigen ook de kinderen uit. Hun stem dient te worden gehoord.

Wij zien in de praktijk hoeveel invloed de uitkomst van een proces kan hebben op kinderen en begrijpen dat zij een andere benadering nodig hebben dan volwassenen.

In 2009 is de Wet voortgezet ouderschap in werking getreden. Daar staat in dat het voor de ontwikkeling van het kind belangrijk is dat het na een scheiding beide ouders blijft zien. De ouders zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verzorging, opvoeding en ontwikkeling van het kind. Voorafgaand aan de echtscheidingsprocedure maken de ouders daarom afspraken, die vast worden gelegd in een ouderschapsplan. Wij kunnen u helpen bij het opstellen van een plan en kunnen een bemiddelende rol spelen die ervoor zorgt dat de kinderen niet de dupe worden van de echtscheiding.