Mediation Het maken van afspraken zonder tussenkomst van een rechter

In plaats van dat een rechter uitspraak doet over een echtscheiding en de bijbehorende afspraken, kunt u ook kiezen voor mediation.

In veel gevallen is dat een goed idee, omdat is gebleken dat afspraken die door partijen zelf worden gemaakt vaak leiden tot een beter en duurzamer eindresultaat. Zeker wanneer er kinderen in het spel zijn, is het de moeite waard om verdere escalatie in een moeilijke situatie te voorkomen en een mediator in te schakelen.

Carriere & Van der Loo hebben jarenlange ervaring met mediation. Wij begeleiden u bij het maken van afspraken en leggen uit wat juridisch maar zeker ook praktisch gezien mogelijk is.

Wij zijn gedreven om oplossingen te zoeken die voor elke partij acceptabel zijn.

De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een convenant, dat door beide partijen wordt ondertekend. Als er minderjarige kinderen zijn, wordt er door de partijen een ouderschapsplan opgesteld. De kinderen worden betrokken bij de totstandkoming van dit plan. Wij merken in onze praktijk dat conflicten van partijen die kiezen voor mediation vaak beter en sneller worden opgelost dan wanneer partijen het voor de rechter laten verschijnen